Daily Archives: januar 8, 2007

«Ung, skeiv og kristen?» Forskning pågår!

Jeg har så ekstremt mye å gjøre akkurat nå, men for ikke å forsømme denne bloggen helt og samtidig holde tråden:

Fra Gaysir sin side:

– Mye kan tyde på at det er knyttet belastninger til det å være homofil eller lesbisk og praktiserende kristen. Samtidig virker det som mange er ressursrike og har god livskvalitet.

Marte Buaas skriver for tiden masteroppgave om livssituasjonen til unge kristne lesbiske, homofile og bifile. Nå søker hun etter intervjuobjekter.

– Kan troen virke som en «buffer» mot såkalt risikoatferd og være til støtte i vanskelige stunder? Eller bidrar den til en identitetskonflikt som kan medføre «mer» risikoatferd, usikkerhet og skamfølelse?

– Og kan variasjon i kirketilhørighet, for eksempel hvorvidt man er aktiv i Den norske kirke eller i en pinsemenighet, ha konsekvenser for unge lesbiske og homofile og deres livskvalitet og helse?

Dette er blant spørsmålene hun ønsker å belyse i masteroppgaven.

Søker intervjuobjekter

Hun forteller at masteroppgaven hennes i psykologi skal belyse denne typen problemstillinger nærmere ved å studere unge kristne lesbiske, homofile og bifiles livssituasjon.

– Tidligere forskning har gjentatte ganger vist oss at unge homofile, lesbiske og bifile er en utsatt gruppe når det gjelder psykisk helse.

– Det er derfor interessant å se på om unge skeive, som har en kristen trosretning skiller seg fra den øvrige unge skeive befolkningen på dette området.

– Denne oppgaven skal med andre ord forsøke å finne indikasjoner på om det å være homofil, lesbiske eller bifil og kristen fører til ytterligere psykiske plager eller om troen kan bidra til en sterkere psykisk helse. Samtidig er det viktig å fokusere på hva som gjør at enkelte finner det vanskelig å forene en homoseksuell orientering og kristen tro, mens andre finner en slik kombinasjon uproblematisk.

Oppgaven vil benytte intervju som metode.

– Særlig er jeg interessert i å komme kontakt med unge skeive som er katolikker, pinsevenner, metodister eller tilhører andre frikirker og som forener homofile (sam)liv med det å være aktivt medlemmer i sine kirkesamfunn, forteller hun til Gaysir.

For mer informasjon kontakt: marte.buaas@nova.no

Reklamer

3 kommentarer

Filed under Homofilidebatt