Daily Archives: januar 12, 2007

Du kan dessverre ikke spise med oss.

Det er de siste dagene blitt blogget mye om de såkalte elitebloggerne, bloggere med høy status blant andre bloggere, bloggere som mange linker til og som andre igjen opplever det som en ære å bli linket fra. Det interne språket er blitt diskutert også, ranking, hits. For de som har sjekket Bloggrevyen etc. er ikke dette annet enn gammelt nytt.

Jeg leser de gode bloggene tilhørende de flinke bloggerne jeg også. Men noen ganger er det krevende på en meningspoliti-aktig måte, for jeg merker at desto mer jeg leser av velformulerte politiske og litterære innlegg, desto mer får jeg selv behov for å mene, ta stilling til, ytre. Nå! Jeg tenkte litt på det i stad og jeg visste jeg trengte å lande litt, og jeg søkte med vilje etter en hel del andre blogger. Jeg fant historier om folk som mestrer, som tåler og hvor bloggelitestauts nok er fjernt fra dagligdrømmene.

Jeg fant blant annet denne bloggen. Den fikk meg til å tenke, fordi kun for noen dager siden var jeg på et møte. Vi snakket om forholdene i dagens helsevesen, om hvordan man kan gå frem for å bedre kvaliteten på tjenestene. Fokuset på kvantitet, på ting som kan telles, refusjonsordninger – det er så mye fokus på dette, og det er nødvendig med tiltak som bedrer kvaliteten, det trengs nå.

En av de som var på møtet hadde snakket med ansatte innenfor psykisk helse-feltet, vedrørende deres ansettelser av tidligere brukere av tjenestene. Dette er en god idé, endelig en konkret bruk av «den som best vet hvor skoen trykker»-kunnskapen. Hvem ville vel være bedre til å bidra til en endring av psykiatri-Norges nåværende form, enn de som har opplevd dette selv? Og, mange steder har ledelsen vært helt med på det; Brukeransettelsene har vært solid forankret i toppledelsen, men en del ledere sliter med å få sine underordnede til å se nytten, verdien og vitsen med å ansette brukere.

Motsigelsene ikke går på det faglige nivået. Det er holdningene og kulturen som spiller inn i mye større grad. I noen tilfeller er det slik at de(n) brukeransatte ikke får spise lunch sammen med de øvrige ansatte.

«For hva skal vi snakke om da? Da kan vi jo ikke snakke om pasientene i lunchen. «

Aha. I et annet tilfelle ble en brukeransatt invitert på julebord, men – tro det eller ei – avinvitert etterpå. Det viste seg at dersom denne personen kom, var den en hel del andre som ikke ville delta.

For meg blir dette eksempler på en så til de grader manglende inkludering på arbeidsplassen. Jeg tenkte på dette da jeg leste om LO-trøbbelet de siste dagene, jeg hørte Ingunn Yssen da hun sa at hun kunne si ifra, for hun var priviligert; jeg antar hun mente både økonomisk, faglig, sosialt og at hun innehar en personlig integritet. Jeg har stor respekt for hennes avgjørelse om å fronte denne saken offentlig, men jammen oser det respekt av de som går på jobben, for så å spise alene i lunchen, som blir avinvitert fra arbeidsplassens julebord – og allikevel velger å komme på jobben på mandag.

Reklamer

6 kommentarer

Filed under Blogger, Blogging, Meninger

Fine, fine sangen

2 kommentarer

Filed under Musikkvideoer