Category Archives: Hold deg oppdatert

Livet går opp og ned for alle

I dag fikk jeg denne på mail. Sammen med teksten lå en oppfordring om å spre dette budskapet – og det gjør jeg mer enn gjerne. Teksten er forfattet av Anne Grethe Klunderud – leder for Mental Helse Norge.

En underskriftskampanje settes i gang førstkommende mandag. Klikk deg inn på organisasjonens hjemmeside, last ned, print ut, skriv under og send inn.

Frist for innsendelse av ark med underskrifter er 22. august. Dokumentene sendes til Mental Helse Norge, postboks 298, sentrum, 3701 Skien

Underskriftskampanjen tjuvstartes på fredag utenfor Stortinget i forbindelse med Rebabilitering/habiliterings-aksjonen. Anne Grethe K vil være tilstedet der.

Livet går opp og ned for alle.

En av tre personer vil en eller flere ganger i livet oppleve psykiske helseproblemer. Det er mange flere som rammes av dette enn av kreft. Faktisk er det så mange som rammes av dette, at det er fristende å si at det er normalt å slite psykisk en eller annen gang i livet. De fleste kjenner en eller flere som har slike utfordringer i livet sitt. Så hvor den tanken kommer fra, at de som sliter psykisk på en eller annen måte er annerledes, det forstår jeg rett og slett ikke.

Fortsatt er det mange myter knyttet til psykiske problemer og lidelser. Og den mest hardnakkete er nok at det skyldes en svakhet hos den enkelte når man rammes. Noen snakker om en genetisk svakhet, andre snakker om sosial arv og manglende styrke til å håndtere kriser. Uansett er det slik at det er en feil eller mangel hos den enkelte som gjør at man begår den ”feilen” å bli rammet av dette. Kan vi ikke slå det fast en gang for alle: dette kan ramme alle. Heldigvis vil de fleste av oss som rammes av disse helseproblemene finne måter å leve med det. De fleste kommer seg. Noen vil trenge mye hjelp for å få et liv med gode og meningsfylte fellesskap, de aller fleste kommer langt med litt profesjonell hjelp og støtte fra dem rundt.

Mental Helse kjemper ikke bare for dem som har psykiske problemer og deres pårørende. Vi kjemper like mye for at samfunnet skal få en form og et innhold, slik at det ikke blir mer av disse problemene. Vi kjemper like mye for at ”normalene” i dette landet skal samsvare med de menneskene som bor her.

Landsstyret har gitt sentralstyret et oppdrag. Oppdraget er å lansere en underskriftskampanje, for å sikre en helsetjeneste som skal kunne ivareta også den psykiske helsa til det norske folk. En underskriftkampanje for å kreve fortsatt øremerking av midler til psykisk helse i statlige og kommunale budsjetter. For pengene salderes bort, til og med i en opptrappingsperiode skjæres det ned på budsjettene til de psykiske helsetilbudene. Selv om dette med rette kan kalles et folkehelsetilbud. Nei dere, nå må det mobiliseres!

La oss starte en folkebevegelse. En folkebevegelse for et samfunn som er varmt nok og sterkt nok til å ivareta alle. Klarer vi å skape et samfunn som er godt nok til å ivareta dem som sliter mest, ja da har vi et samfunn som er godt for oss alle sammen. Alle har en mental helse. Er det ikke slik at det er dem som tror de ikke har det, som virkelig har et problem?

Anne Grethe Klunderud

landsleder

Reklamer

7 kommentarer

Filed under Helse, Hold deg oppdatert, Organisasjoner, Politikk, Samfunn, Samvittighet, Uncategorized

Årets mest spennende seminar?

Fagforum for psykisk helsearbeid
inviterer til seminar

(Dette blogginnlegget er en kopi av invitasjonen til Fagforumet. Dersom du allerede engasjerer deg innen dette feltet, har du kanskje fått den på mail allerede? Hvis ikke: sett av tid til å lese, skru på tankekvern, sett av tidspunkt og møt opp 10.juni!)


Fagforum for psykisk helsearbeid består av tidsskriftets redaksjonsutvalg som i samarbeid med Universitetsforlaget og andre organisasjoner og utvalg arrangerer faglige treff over tema som er sentrale i psykisk helsearbeid.
– vi bærer psykisk helsearbeid videre
I 2008 er det ti år siden videreutdanning i psykisk helsearbeid startet opp. Opptrappingsplanen for psykisk helse er inne i sitt siste år, og Tidsskrift for psykisk helsearbeid er i sin femte årgang. Det er god grunn til å stoppe opp, og se både fram og tilbake.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH) vier nr. 2, 2008 til ettertanke og framtidsvisjoner i psykisk helsefeltet, og ønsker samtidig velkommen til seminaret «Vi bærer psykisk helsearbeid videre».

Seminaret finner sted tirsdag 10. juni 2008 kl. 9 – 16 i Håndverkeren kurs- og konferansesenter,
Rosenkrantzgt. 7, Oslo. Kr. 200,- betales direkte i døren.

Redaksjonen i TPH har utarbeidet syv visjoner og utfordringer for psykisk helsearbeid framover:

• Stopp individualiseringen i forståelser og kunnskapsgrunnlag. Psykisk helsearbeid er politisk
virksomhet! Familie, venner, hjem, skole, arbeid og trygg økonomi er avgjørende for god psykisk
helse.

• Sykdomsmodellen må forlates som det dominerende paradigmet i feltet. Hold fokus på mestring av
hverdagsliv, på ressurser og kompetanse – ikke avvik, symptomer og diagnoser.

• Lytt til folks erfaringer og tro på det de sier. Etikk og dialog må komme først. Hjelpen må forankres i
folks egne erfaringer av hva som er til best hjelp.

• Folk må få hjelp når de selv mener de trenger det. Hjelpen må være frivillig og tjenestetilbudet må
være mangfoldig slik at folk får reelle valgmuligheter.

• Ulike levemåter og annerledestenkende/følende må anerkjennes som menneskelige. Stigmatisering
og sosial eksklusjon må påtales og stoppes. Menneskerettighetene må fokuseres og overholdes.

• Hold fokus på personlig og faglig kompetanse, ikke bestemte profesjoner. Den profesjonsbaserte
makten må identifiseres og reduseres. Ansett flere mennesker med brukererfaring som sin viktigste
kompetanse.

• Unngå fragmentering og manglende sammenheng i tjenestene. Etabler ett tjenestenivå med en
ledelse – forankret lokalt.

Visjonene blir diskutert i TPH nr. 2, 2008, og vi har invitert artikkelforfattere og andre til å legge frem sine visjoner under seminaret.

Blant disse er:

*Professor Jan Kåre Hummelvoll, Høgskolen i Hedmark
*Politisk rådgiver Audun Pedersen, Bergen kommune
*Førstelektor Gry Bruland Vråle, Høgskolen i Buskerud
*Hege Orefellen – menneskerettighetsutvalget, LPP
*Generalsekretær Mette Kammen, Mental Helse Norge
*Førsteamanuensis Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud
*Generalsekretær Sunniva Ørstavik, Rådet for psykisk helse.

Fagforum for psykisk helsearbeid består av tidsskriftets redaksjonsutvalg som i samarbeid med Universitetsforlaget og andre

organisasjoner og utvalg arrangerer faglige treff over tema som er sentrale i psykisk helsearbeid.

Dette blogginnlegget er en kopi av invitasjonen til Fagforumet.

10 kommentarer

Filed under Helse, Hold deg oppdatert, Meninger, Organisasjoner, Politikk, Samfunn, Victoria redder (hver)dagen din

Stormberg får det til! Hva med din bedrift?

Jeg takker for engasjement om Hegnar & Co og deres fremstilling av uføredebatten. Vil gjerne få reklamere litt for Stormberg. Kanskje visste du allerede at man kan få pant for gamle klær der? Men, de gjør mer enn å tenke på forbruksproblematikk.  

Se bare hva de har på sin hjemmeside:

Mange mennesker opplever det som stadig vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet. Stormberg ønsker at også mennesker som vanligvis har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet skal kunne få seg jobb. Vi har derfor utarbeidet en handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv, som blant annet har som målsetting at 25% av de som rekrutteres til Stormberg skal være unge mennesker som av forskjellige grunner har hatt vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Stormberg har i dag et meget dyktig team bestående av blant annet ufaglærte arbeidstakere, straffedømte og tidligere rusmisbrukere.

Dette er et godt eksempel – og jeg håper flere bedrifter følger etter. For, det er jo litt tullete, at avtaler om et inkluderende arbeidsliv lovfestes og snakkes om i festtalevendinger i den offentlige debatten, når verken det offentlige selv eller store deler av det private næringslivet ønsker å benytte seg av den kompetansen mange innehar, trøblete liv til tross.

Målet må jo være at dette blir like selvsagt arbeidskraft som all annen, men enn så lenge synes jeg det er helt flott at Stormberg bruker dette som en kombinasjon av omdømmebygging og samfunnsengasjement. Kan hende kan det bidra til å påvirke andre bedrifter også.

4 kommentarer

Filed under Hold deg oppdatert, Politikk, Samfunn, Samvittighet

Bloggidolreklamekampanje og 2pac. Selvsagt!

I morgen braker det løs:

bloggidol_logo_medium.png

Følg med på Bloggidols egen side.

Dette kan bli moro! Her skal det konkurreres i ulike sjangre, og innleggene skal ikke signeres, men være anonyme. Les mer om dette på Bloggidols egen side.

Og husk: finner du noen innlegg du liker, kan du stemme både i kommentarfelt og poll, men denne gangen vet du altså ikke hvilken blogger du gir stemmen!

Lykke til, alle dere som har tenkt til å bli med !!

Og: bare fordi jeg tenkte på denne i går og synes den er så cool:

Legg igjen en kommentar

Filed under Blogger, Blogging, Hold deg oppdatert, Musikkvideoer

Vold og overgrep mot barn og unge kartlagt

NRK melder:

Barn opplever oftere vold fra mor enn fra far, viser en ny undersøkelse. Mors mishandling oppleves dessuten verst for barna.

Les rapporten hos NOVA:

Vold og overgrep mot barn og unge kartlagt

I hvilken grad utsettes barn og unge for fysisk vold fra sine egne foreldre? Hvor mange har opplevd at mor eller far har blitt utsatt for vold , og hvor mange har vært utsatt for seksuelle overgrep? Dette er noen av de spørsmålene Svein Mossige, Kari Stefansen og andre forskere ved NOVA har sett på i en fersk undersøkelse av omfanget av fysisk vold og overgrep blant barn og unge.
 


2 kommentarer

Filed under Hold deg oppdatert

Forskning.no: Voldtekt dømmes som utnyttelse

– Domstolene bruker loven feil i voldtektssaker der offeret har psykiske lidelser eller er psykisk utviklingshemmet, hevder Anne Jorun Bolken Ballangrud, som har sett nærmere på 69 ulike saker.  

Klikk på lenken og les artikkel hos Forskning.no

Mer informasjon om dette:

Anne Jorunn Bolken Ballangrud: Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffelovens paragrafer 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis. Masteroppgave i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007.

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Hold deg oppdatert, Samfunn